Bescherming van persoonlijke gegevens

We respecteren je privacy en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Al je persoonlijke gegevens worden beveiligd opgeslagen, zodat je er zeker van kunt zijn dat niemand anders je persoonlijke gegevens of de informatie over je activiteiten bij Fruugo kan bekijken of wijzigen. Fruugo garandeert dat je gegevens nooit aan derden zullen worden verstrekt.

Fruugo zal je nooit in een e-mailbericht vragen om je gebruikersnaam en wachtwoord. We zullen je evenmin vragen je persoonlijke gegevens, het nummer of de beveiligingscode (CVV/CVC) van je creditcard, je burgerservicenummer of andere vertrouwelijke informatie via e-mail te verstrekken. Het is mogelijk dat je e-mailberichten ontvangt die van Fruugo afkomstig lijken te zijn, maar in werkelijkheid vals zijn. In dergelijke e-mailberichten word je meestal gevraagd je inloggegevens of andere persoonlijke gegevens te verstrekken. Verstrek nooit je inloggegevens. Je persoonlijke gegevens kunnen worden gestolen en worden gebruikt om fraude te plegen.

Je wordt ten sterkste aangeraden je inloggegevens voor Fruugo op een veilige plaats te bewaren en ze nooit aan iemand anders bekend te maken. Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice van Fruugo als je vermoedt dat er sprake is van fraude of adresvervalsing.