Persoonlijke gegevens beheren

Ga naar Mijn profiel  Privacy & instellingenPersoonlijke gegevens bevat alle basisgegevens: je naam, achternaam, schermnaam, geslacht, je e-mailadres en je een foto (als je er een hebt geüpload). Je openbare profiel toont je schermnaam en je profielafbeelding. Om te controleren hoe je sociale profiel eruitziet, klik je op Zie hoe anderen jou zien. We bewaren je gegevens op een veilige manier en zullen ze nooit delen met derden.

Je kunt later terugkomen en je Persoonlijke gegevens wijzigen. Alleen je schermnaam en het e-mailadres, dat de primaire identificatie van je account bij Fruugo is, blijven altijd hetzelfde.

Het tabblad Locatie en taal van je profiel bevat je land- en taalinstellingen. Je kunt deze op elk moment wijzigen. Je locatie en talen zijn ook zichtbaar voor andere Fruugoniërs als die je openbare profiel bekijken.