Accuratesse van inhoud

Kleurvariaties

Ondanks dat alle moeite gedaan wordt om de kleuren van productafbeeldingen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, is het mogelijk dat de daadwerkelijke kleuren van producten kunnen afwijken van de weergegeven kleuren op uw scherm als gevolg van verschillen in monitoren en instellingen.


Vertalingen van taal

Productbeschrijvingen kunnen vertaald worden middels handmatige of automatische vertalingen. Deze betreffen niet precies dezelfde beschrijving van het product, ze worden enkel verschaft als een leidraad en dienen niet vertrouwd te worden in termen van de koopovereenkomst.


Productmaten

Maatomzettingen kunnen aanzienlijk verschillen van merk tot merk. Om zeker te zijn van de accuratesse van de omzetting, adviseren we u daarom de officiële websites van de fabrikanten te raadplegen.

De getoonde maten zullen de maten zijn voor het land van verkoop, tenzij anders aangegeven. Het land van verkoop wordt getoond op elke productpagina samen met de vlag van het land.


Onnauwkeurigheden in prijs en beschrijving

Wij hebben, binnen redelijkheid, voorzorgsmaatregelen genomen in een poging te verzekeren dat opgegeven prijzen en beschrijvingen correct zijn. Fruugo kan niet aansprakelijk gehouden worden voor onnauwkeurigheden of fouten met betrekking tot prijzen of beschrijvingen.

Incidenteel kan er een fout voorkomen waardoor goederen incorrect geprijsd of beschreven zijn. In een dergelijk geval zijn wij niet verplicht de goederen tegen deze incorrecte prijs of volgens de incorrecte beschrijving te leveren, of überhaupt te leveren. Het blijft ons voorbehouden van tijd tot tijd fouten te corrigeren. Wij zullen (naar onze keuze) uw order ofwel annuleren en u het bedrag dat u betaald heeft restitueren, of u contacteren, voor zover redelijkerwijs mogelijk, en u vragen of u de order wenst voort te zetten tegen de correcte prijs of correcte beschrijving. Wanneer wij niet in staat zijn u te contacteren of u de order niet voort wenst te zetten tegen de correcte prijs of correcte beschrijving, dan zullen wij uw order annuleren en u de betaalde prijs restitueren.


Aanvaarding van uw order

Uw bestelling zal alleen aanvaard worden wanneer de verkoper uw goederen verzonden heeft. De verwerking van uw betaling en de bevestiging van uw bestelling constitueren geen juridisch bindend contract. Voorafgaand aan de verzending van de goederen hebben Fruugo en/of de verkoper het recht uw bestelling te weigeren om welke reden dan ook.