Opłaty celne

Po dostarczeniu paczki do kraju docelowego czasami są naliczane opłaty celne lub przywozowe.
 
Wszelkie opłaty celne związane z dostawą są wyłączną odpowiedzialnością klienta. Podobnie jak wszelkie późniejsze opłaty manipulacyjne spedytora (wynikające z naliczania opłat celnych).
 
Firma Fruugo nie ma kontroli nad tymi opłatami i nie jesteśmy w stanie określić, ile będą one wynosić, ponieważ regulacje celne i cła przywozowe różnią się w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji na temat bieżących opłat, musisz skontaktować się z lokalnym urzędem celnym przed złożeniem zamówienia lub ewentualnie możesz użyć strony www.dutycalculator.com jako przewodnika.
 
Szacunkowe terminy dostaw nie biorą pod uwagę czasu trwania jakichkolwiek dodatkowych rozliczeń związanych z odprawą celną, która jest poza kontrolą firmy Fruugo.
 
Należy pamiętać, że opłaty celne nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z zamówienia i zwrotu towaru. 
 
Jeśli anulujesz zamówienie, odmawiając przyjęcia przesyłki całego lub części zamówienia (w przypadku gdy produkty lub paczki nie wydają się być uszkodzone czy wadliwe), poniesiesz odpowiedzialność za wszelkie opłaty celne czy pocztowe poniesione przez sprzedawcę. Wszystkie opłaty, takie jak te wynikające z powodu odmowy odbioru paczki, zostaną pobrane od ciebie podczas rozliczenia zwrotu towarów.