Opłaty celne

Czasami po dotarciu paczki do kraju docelowego naliczane są cła lub należności celne przywozowe. Firma Fruugo nie ma na nie wpływu. Z tego względu klient jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne (lub późniejsze opłaty przewozowe) po dostawie.

Cła i należności celne różnią się bardzo w zależności od kraju. Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo w lokalnym urzędzie celnym lub pod adresem www.dutycalculator.com.

Szacowane widełki czasowe dotyczące dostawy nie uwzględniają żadnych dodatkowych okresów czasu poświęcanych na odprawy celne (niepodlegających kontroli firmy Fruugo).

Prosimy mieć na uwadze, że w przypadku anulowania i zwrotu zamówienia opłaty celne nie podlegają refundacji.