Göra språkinställningar

Du kan ställa in ett standardspråk och de språk du förstår i Min profil  Ort och språk. Språken som är andrahandsval används till exempel om en produktbeskrivning inte finns på standardspråket. Alternativt kan du göra språkinställningar genom att klicka på lands-/språklänken längst upp till höger på Fruugo-sidorna.