Tullavgifter

Tull- eller importavgifter kan ibland tas ut när ett paket når sitt destinationsland.

Om tullavgift tillkommer under leveransen så faller det kostnadsansvaret uteslutande på kunden. Hanteringskostnader hos undertransportörer (till följd av tullavgifter) faller även dessa på kunden.

Fruugo har ingen kontroll över dessa avgifter och vi kan inte säga dig vad kostnaden kommer att bli, eftersom tullbestämmelser och importavgifter varierar mycket från land till land. För ytterligare information om rådande avgifter är du tvungen att kontakta din lokala tullmyndighet innan du beställer, alternativt kan du använda www.dutycalculator.com som guide.

Uppskattade leveranstider inkluderar ej tillkommande tullklarering som ligger utom Fruugos kontroll.

Vänligen notera att tullavgifter inte återbetalas om du annullerar och returnerar din beställning.

Om du annullerar din beställning genom att vägra ta emot leveransen av hela eller delar av din beställning (om produkterna eller emballaget inte verkar skadat eller defekt) kommer du att få bekosta eventuella tullavgifter eller fraktkostnader som påförs av återförsäljaren. Liknande avgifter som tillkommer på grund av att ett paket annullerats, kommer att dras av från din varuåterbetalning.