Tullavgifter

Tullavgifter eller importtullar tas ibland ut när ett paket når sitt destinationsland. Fruugo har ingen kontroll över dessa avgifter.
Eventuella tullavgifter (eller efterföljande transporthanteringsavgifter) vid leverans är därför enbart kundens ansvar.

Tullprinciper och importtullar varierar kraftigt från land till land. För mer information kontakta ditt lokala tullkontor eller använd www.dutycalculator.com som vägledning.

Uppskattade leveranstidsramar inkluderar inte någon ytterligare tullklareringstid (vilken ligger utanför Fruugo:s kontroll).

Vänligen observera att tullavgifter inte återbetalas om du avbeställer och returnerar din beställning.