Innehållets korrekthet

Färgvariationer

Vi gör allt vi kan för att säkerställa att produktbilderna återspeglar färgerna så korrekt som möjligt, men vi ber dig ändå att ha i åtanke att de verkliga färgerna kan skilja sig något från de färger som visas på din skärm p.g.a. skillnader i skärmar och inställningar.

 

Språköversättningar

Produktbeskrivningarna kan vara översatta med hjälp av en manual eller automatiserad översättning. Dessa är inte exakta beskrivningar av produkten, utan tillhandahålls endast som vägledning och bör inte betraktas som bindande för köpeavtalet.

 

Produktstorlekar

Storleksomvandlingarna kan variera avsevärt mellan olika varumärken, så vi rekommenderar att du kollar tillverkarens officiella webbsida för att försäkra dig om att storlekarna är korrekt omvandlade.

De storlekar som visas kommer från säljarens land om inget annat anges. Säljarens land visas på varje produktsida tillsammans med landets flagga.

 

Felaktiga priser och beskrivningar

Vi har vidtagit rimliga åtgärder för att försöka säkerställa att priserna och beskrivningarna som visas på webbsidan är korrekta. Fruugo kan inte hållas ansvarig för felaktigheter och variationer i pris och beskrivningar.

Ibland kan ett fel uppstå och varornas pris eller beskrivning kan vara inkorrekt. I dessa fall ansvarar vi inte för att tillhandahålla varan till det felaktiga priset eller i enlighet med den felaktiga beskrivningen, eller över huvud taget. Vi förbehåller oss rätten att då och då korrigera eventuella fel. Vi kommer att (efter eget gottfinnande) antingen ställa in din beställning och återbetala priset du har betalat eller vidta rimliga åtgärder för att kontakta dig och fråga om du vill gå vidare med beställningen till rätt pris eller rätt beskrivning. Om vi inte kan kontakta dig eller om du inte vill gå vidare med beställningen till rätt pris eller rätt beskrivning kommer vi att avbryta din beställning och återbetala det pris du betalat.

 

Godkännande av din beställning

Din beställning kommer endast att godkännas efter det att säljaren har skickat varorna. Betalningen och registreringen av din beställning utgör inte ett juridiskt bindande avtal. Innan varorna har skickats har Fruugo och/eller säljaren rätt att utan särskild anledning avvisa din beställning.